Hjem

Vinterfiskeri efter havørreder

En kold dag på kysten

Bare fordi vandet nærmer sig nul grader og ens fingre bliver blå og følelsesløse, er det ikke grund nok til at indstille kystfiskeriet efter havørred. Havørreden er stadig på kysten og chancen for en stor overspringer, er større end mange går og tror. Hvis man bare griber vinterens fiskeri rigtigt an, venter der med sikkerhed gode oplevelser med flex på klingen samt synet af stålblanke havørreder.

Overspringere og grønlændere

Når man fisker efter havørreder på kysten om vinteren, bliver havørreden i folkemunde omtalt som enten overspringer eller grønlænder. Kort fortalt er en overspringer en kønsmoden havørred som ikke er trukket op for at gyde, hvorimod en grønlænder er en ikke kønsmoden havørred. De fleste grønlændere som fanges ligger under eller omkring de 40 Cm.Overspringer vinter 2011

Overspringer fra kysten et isfrit sted febuar 2011. Fisken vejede lidt over 2 Kg. og blev fanget på en snurrebasse i str 2.

Genudsætning i frostvejr

Fanger man en fisk som skal genudsættes i frostvejr, er det meget vigtigt at fisken ikke tages op af vandet, idet selv kortvarig håndtering på land giver fisken frostskader, som den ikke overlever. Det er specielt fiskens øjne og gæller som tager skade.

Fisk langsomt, men varieret

I takt med at vandet bliver koldere falder havørredens stofskifte. Faldet i stofskiftet bevirker at havørreden tager mindre føde til sig end når vandet er varmt. Vinterkolde havørreder er sjældent opsat på at bruge for megen energi på at jage byttedyr. Da de fleste byttedyr langs kysten i vinterhalvåret bevæger sig langsomt, er langsom indspinning af ens gennemløber eller flue ofte det der skal til for at lokke en kold og træg vinterørred til hug. Jeg varierer min indspinning af gennemløberen eller fluen meget om vinteren. Når jeg tager gennemløberen ind i et moderat tempo holder jeg mange og lange spinstop. Snurrebassen i størrelse 1 – 3 er efter min mening den optimale gennemløber til lange spinstop da den synker relativt langsomt mens den rotere om egen akse. Jeg har indtil flere vinterkolde havørreder på samvittigheden som har hugget under eller lige efter et spinstop af 5 - 10 sekunders varighed. Snurrebassen i samme størrelse er også suveræn til ultra langsom indspinning, idet dens bæreflade er meget stor i forhold til dens vægt.

Den store bæreflade gør at den kan fiskes ekstremt langsomt uden at gå i bunden. Selv når jeg fisker ekstremt langsomt laver jeg spinstop, disse stop er dog markant kortere end når jeg fisker i et moderat tempo.

Valg af gennem-løbere

Til vinterens fiskeri efter havørreder bruger jeg normalt markant mindre gennemløbere end resten af året. Dette skyldes havørredens nedsatte stofskifte. Det lave stofskifte betyder at havørreden ikke har brug for nær så meget føde, samtidig er havørreden sløv i det kolde vand og den går primært efter tanglopper, rejer og de småfisk som den kan finde kystnært. Det hænder da at der kommer en stor sildeædende overspringer ind kystnært, men den tager jo også en lille flue eller et lille blinkGennemløbere, bombarda og fluer til vinterens fiskeri efter havørred

Bombarda og flue til vinterens havørreder

Under fiskeri med bombarda og flue fisker jeg altid ekstremt langsomt om vinteren. For mig er det ikke unormalt at lave spinstop på 10 – 15 sekunder. Selv om jeg fisker med synkende bombardaer har jeg ikke nævneværdige problemer med at fluen sætter sig i vegetationen, da denne er meget begrænset på de fleste af de pladser som jeg fisker i vinterhalvåret. Om vinteren fisker jeg altid med to fluer på forfanget. Bagerst sætter jeg som ofte fluer som pink glimmerreje, juletræet eller andre fluer i krasse farver. Som forreste flue benytter jeg enten en kobberbasse eller en lille neutral rejeflue. For mit vedkommende er der stor forskel på hvilke flue havørreden tager. Nogle dage er det den fluen i pangfarver andre dage er det den neutrale flue. Jeg er dog kommet frem til denne konklusion vedr. valg af fluer til vinterens havørred fiskeri. Fluen med de krasse farver skaber altid interessen for havørreden, men på visse dage vælger havørreden at sætte tænderne i den neutrale og mere naturtro flue. Jeg basere min teori på følgende: De gange hvor fiskene har taget den neutrale flue og jeg på baggrund af det, skifter fluen i de krasse farver ud med en neutral, falder hugraten markant. Når jeg skifter tilbage til en flue i krasse farver samt en neutral stiger hugraten igen på tros af at det hovedsagligt er den neutrale flue som fiskene tager.

Stang rigget med bombarda og flue en kold vinterdag


Find vinterens fisk

Den åbne kyst kan virke som en ørken om vinteren, man ser ingen eller i bedste fald kun meget få byttedyr, bælter med ålegræs er forsvundet, sommerens stimer af tobis er trukket væk fra de kystnære områder og vil først indfinde sig igen til foråret. Som kystfisker om vinteren, er man nød til at sætte sig ind i forholdene som er på ens fiskepladser, samt opsøge pladser som lever op til et eller flere at de punkter som jeg nu nævner.

  • 1. Opsøg pladser med udstrømning af ferskvand. Havørreden bryder sig ikke om for højt saltindhold i vandet. Vær opmærksom på fredningszoner omkring å udløb.
  • 2. Lavvandede områder med badekar helt inde under land, holder ofte fisk om vinteren. Vandet i badekarrene vil på solrige og stille dage være en smule varmere end vandet er på kyststræk uden badekar. Havørreden og dens byttedyr såsom tanglopper og små rejer bliver mere aktive i det varmere vand.
  • 3. Områder med mørk bund bliver hurtigere varmet op af solen i forhold til områder med lys bund. Et stort lavvandet område med mørk bund holder ofte fisk set i forhold til et lavvandet område med lys bund.