Om Ifish Travel

Ifish Travel er et lite dansk reisebyrå som spesialiserer seg på fisketurer til Amazonas regnskog i Brasil. Ifish Travel eies av Tue Blaxekjær og Martin Millinge. Tue og Martin er ivrige sportsfiskere, og etter en tur til Amazonas ble grunnlaget for Ifish Travel lagt. Målet med iFish Travel er å tilby fisketurer av høy kvalitet til rimelige priser, med stort fokus på bærekraft.

I Brasil ble vi introdusert for et lokalt forankret prosjekt hvis agenda er bevaring av regnskogen gjennom myndiggjøring. Prosjektet har deltagelse av mer enn 50 byer i den brasilianske delstaten Rondonia, hvor lokale myndigheter og næringsdrivende har gått sammen for å fremme opplevelsesturisme, inkludert fiske. Et av hovedmålene med prosjektet er å gi lokale fiskere, bønder og småbedrifter et alternativ til ulovlig fiske, hogst og landbruk. Dette kan kun gjøres fordi alle involverte parter i prosjektet ikke selv trenger å tjene penger på opplevelsesturisme. Pengene som opplevelsesturisme genererer brukes til å betale lokale fiskeguider, hoteller, hytter og restauranter. I tillegg til ovennevnte brukes en del av pengene som turismen genererer på opplæring av turer og fiskeguider. På bakgrunn av ovenstående bidrar myndigheter og bedrestilte næringsdrivende til at lokalbefolkningen får mulighet til å tjene penger lovlig på egenhånd. Vi har med egne øyne sett hvordan lokale fiskeguider gjennom prosjektet har råd til å investere i båter, motorer og utstyr, slik at de kan jobbe profesjonelt som fiskeguider. Videre betyr det at alle fiskeguider er lokalt forankret og har en unik kunnskap om fisket i sitt område. Vi er derfor alltid sikre på at fiskeguidene vi bruker vet hvor fisken er å finne.

Vi bruker kun lokale guider

Ved å bruke de samme lokale guidene på alle våre turer, sikrer vi at du som kunde får de beste forutsetningene for at guiden kan vite hvor fisken er å finne, også på de vanskelige dagene. I tillegg har Tue og Martin alltid fisket selv og brukt guidene som er brukt på turene. Over tid har vi bygget opp et personlig vennskap med flere av guidene vi bruker. Det er vår erfaring at tilliten vi har bygget opp til fiskeguidene vi bruker gjør at guiden alltid er villig til å gå det ekstra steget som er nødvendig for at din opplevelse skal gå fra god til fantastisk. I Jaci vil Madeira og Samuel mest sannsynlig bli guidet av Edmar eller Magal. Felles for begge guidene er at de har vokst opp i området og har fisket i elvene hele livet. Det er ikke for ingenting de nyter stor respekt blant lokalbefolkningen for deres evne til å finne fisken.

 

Bæreevne

I tillegg til å dra på livets fisketur, er du faktisk med på å bevare regnskogen. Størstedelen av det du betaler for en reise går til lokale guider, hoteller og hytter. Ved å gi folk muligheten til å være selvstendige, til å skape en bedrift, gir vi også regnskogen en sjanse til ikke å bli felt. I et land som Brasil med høy arbeidsledighet og dårlig sosialt sikkerhetsnett opplever vanskeligstilte mennesker det som regel svært vanskelig å få hverdagen til å gå sammen. Til tross for en motvilje har mange ikke sett noen annen utvei enn å delta i ulovlig brenning av regnskogen, ulovlig jordbruk og overfiske. Prosjektet gir disse menneskene muligheten til selvstendig å tjene penger på turisme og gir dem dermed et alternativ til å begå ulovlige «inngrep» i regnskogen.

Ring og hør mer

+45 20485045